ib-people

Gebruiksvoorwaarden

OVERVIEW

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.invoicebrokers.com Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, deze te accepteren en zich eraan te houden. Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door IB Digitaal , Brussel – België.

LEGAL TERMS

Adres: DRUKPERSSTRAAT 4 – 1000 BRUSSEL, BELGIE
INVOICEBROKERS ( onderdeel van HYPHEN GROUP B.V ) met ondernemingsnummer BE0724.844.277

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, databases, software, namen, domeinnamen en handelsmerken, handelsmerken, logo’s en andere gegevenselementen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan IB Digital en InvoiceBrokers (onderdeel van HYPHEN GROUP B.V.) of aan derden. Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.), de back-up (met uitzondering van die gemaakt door het raadplegen van de website), de reproductie, de wijziging, de openbaarmaking, de distributie of de verzending, de verkoop, de het leasen of toekennen van rechten aan derden, op welke manier dan ook, van de informatie die op deze website is gepubliceerd, is verboden.

ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE SITE

U gaat onder meer akkoord met: Misbruik geen informatie illegaal. Deze website, indien het beschadigd is, getransformeerd, onderbroken, stopgezet of minder effectief gemaakt op welke wijze dan ook niet gebruiken. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of het versturen van het onwettige of ongepaste (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie met obscene of schadelijke aard op bestelling publiek). Gebruik deze website niet om inbreuk te plegen op welke wijze dan ook, op de rechten van een natuurlijke, rechtspersoon of vereniging dergelijke, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het recht op privacy en tot intellectueel eigendom. De website niet te gebruiken om materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder daarvoor toestemming te vragen aan IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) te sturen of te verzenden, met uitzondering van de door de ontvanger gevraagde informatie. Als u de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van IB Digital en InvoiceBrokers of derden, zou schenden, stemt u ermee in om IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) of genoemde derden te vergoeden.
IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) of derden zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een dergelijk strafbaar feit.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) verzamelen persoonlijke informatie alleen als deze op vrijwillige basis wordt verstrekt. Door het invullen en verzenden van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail autoriseert de bezoeker IB Digital en InvoiceBrokers om zijn persoonlijke informatie op te slaan in een bestand van IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) voor de geautomatiseerde profilering van gebruikers, klantenbeheer, marktonderzoek en directe post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan bedrijven die zijn gerelateerd aan IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP.BV.). U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht deze te wijzigen. U hebt het recht om gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw elektronische contactgegevens kunnen worden gebruikt door IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) voor directe marketing e-mail, als u dit van tevoren hebt afgesproken.

Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) gebruik maakt van de elektronische contactgegevens die worden ontvangen bij het aanbieden van bepaalde producten of diensten met het oog op direct marketing via e-mail van soortgelijke producten of diensten. U hebt het recht om uw elektronische contactinformatie in te zien en te wijzigen. U hebt het recht om gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor directe e-mailmarketing doeleinden.

COLLECTE AUTOMATIQUE D INFORMATION NON PERSONNELLE

IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) kunnen anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de site van de domeinnaam van waaruit u de website van IB Digital en InvoiceBrokers bezocht of waar je de site verlaat.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” automatisch op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze informatie helpt ons om de site aan te passen aan de wensen en voorkeuren van elke bezoeker. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en verwijderen of een waarschuwing ontvangen voordat ze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Als u tijdens een bezoek het gebruik van cookies accepteert, kunnen deze cookies later opnieuw worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met de site.

ADRESSEN IP

Wanneer u een bericht op een forum plaatst, wordt ook uw IP-adres gepubliceerd. Het IP-adres van een proxyserver is soms ook zichtbaar tussen vierkante haken. Het doel van deze aanpak is om de authenticiteit en integriteit van berichten te verbeteren door de mogelijkheid voor een gebruiker om zich voor een andere gebruiker uit te geven, te verminderen. In het geval van klachten in verband met vermeend onwettig gedrag, kan dit IP-adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

WEBSITE-INFORMATIE

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze site worden aangeboden, kunnen op verschillende manieren onvolledig zijn. IB Digital en InvoiceBrokers garanderen niet de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en geretourneerd zonder enige garantie. IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) wijzen ook alle verantwoordelijkheid af voor eventuele virussen als deze worden aangetroffen ondanks de voorzorgsmaatregelen die op de site worden genomen, en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de schade die door dergelijke virussen wordt veroorzaakt. IB digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site te allen tijde te wijzigen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Deze website kan hyperlinks bevatten of anderszins verwijzen naar websites of webpagina’s beheerd door derden. IB Digital en InvoiceBrokers hebben geen controle over de inhoud of enig ander kenmerk van deze sites en webpagina’s en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor hun inhoud en hun kenmerken. Het feit dat IB Digital en InvoiceBrokers links aanbieden, impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of webpagina’s.

TIPS VIA THE WEBSITE

Als enig advies, direct of indirect, via de website wordt gegeven in het kader van medische, juridische, financiële of persoonlijke of commerciële beslissingen, worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) er verantwoordelijk voor zijn. Raadpleeg altijd een expert in deze zaken voor aanvullende informatie aangepast aan uw specifieke situatie.

LINKS NAAR DEZE SITE

Het gebruik van links naar de site www.invoicebrokers.com is alleen toegestaan op voorwaarde dat deze hyperlinks verwijzen naar de startpagina van de site. Deep linking is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IB Digital en InvoiceBrokers (deel van HYPHEN GROUP B.V.) Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door middel van in-line linking, framing of op welke manier dan ook) is ook verboden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.